YID193. Yiddish Selected Topic. 3-12 Credits.

YID199. Modular Course. 0 Credits.

YID293. Yiddish Selected Topic. 3-12 Credits.

YID295. Indep Study Yiddish. 0 Credits.

YID299. Modular Course. 0 Credits.

YID306. Rona's Yiddish . 3 Credits.

YID393. Yiddish Selected Topic. 3-12 Credits.

YID399. Modular Course. 0 Credits.

YID493. Yiddish Selected Topic. 3-12 Credits.

YID494. Fieldwork In Yiddish. 0 Credits.

YID495. Indep Study Yiddish. 0 Credits.

YID499. Modular Course. 0 Credits.